Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

SALON ŚLUBNY „GLORIA” Renata Anna Roszkowska z siedzibą przy ul. Lipowej 17/1, 15-424 Białystok
Numer NIP: 542-181-91-31
Numer Regon: 050381457

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisów z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdyż są one niezbędne do wykonania umowy kupna-sprzedaży sukni ślubnej lub podjęcia działań marketingowych, oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych tj. w szczególności dla rozpatrzenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń.

 

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres dokonywania czynności przed zawarciem umowy, przez okres realizacji zamówienia przed odbiorem sukni a następnie przez okres 37 miesięcy na czas dochodzenia roszczeń. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim oraz nie będą profilowane.

 

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe

Salon przetwarza Państwa dane osobowe między innymi w następujących przypadkach:

 • Jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem strony internetowej Salonu w celu uzyskania informacji o produktach i usługach.
 • Jeżeli kupują Państwo produkt lub usługę bezpośrednio od nas.
 • Jeżeli odpowiedzą Państwo na nasze kampanie marketingu bezpośredniego, np. wypełniając formularz lub wprowadzając dane online na naszej stronie internetowej.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane przez spółki portale partnerskie lub osoby trzecie.
 • Jeżeli inni kontrahenci przekażą nam Państwa dane osobowe, gdy jest to dopuszczalne.
 • Jeżeli otrzymamy Państwa dane osobowe z innych źródeł (np. od brokerów komercyjnych).

Jeżeli udzielą nam Państwo danych w imieniu innej osoby, zobowiązani są Państwo zapewnić, by przed udostępnieniem swoich danych osoba ta otrzymała niniejszą politykę prywatności. Osoby w wieku poniżej 16 lat prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych swoich danych, o ile nie posiadają stosownej zgody rodzica lub opiekuna. Prosimy o pomoc w aktualizacji Państwa danych przez informowanie nas o wszelkich zmianach danych do kontaktu lub preferencji.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych, o którym mowa powyżej, dozwolone jest na podstawie przepisów prawa UE dotyczących ochrony danych w oparciu o następujące główne podstawy prawne:

 • w przypadku, gdy udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie (otrzymali Państwo formularz zgody dotyczący danego sposobu wykorzystania oraz mają Państwo prawo wycofania takiej zgody np.);
 • w przypadku, gdy będzie to niezbędne w celu zawarcia z Państwem umowy lub wykonania jej;
 • w przypadku, gdy będzie to niezbędne w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych;
 • w przypadku, gdy wykorzystujemy je w celu realizacji uzasadnionego interesu, a Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie mają charakteru nadrzędnego (nasz uzasadniony interes obejmuje m.in. badania i rozwój produktów i usług związanych z pojazdami);
 • w przypadku, gdy będzie to dla nas niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgłaszanych przez Państwa bądź osoby trzecie.

Niektóre sposoby przetwarzania danych mogą być dozwolone w oparciu o inne podstawy; gdy taka sytuacja zaistnieje, zidentyfikujemy nowe podstawy przetwarzania danych i niezwłocznie Państwa o nich poinformujemy.

 

Jakie dane mogą być gromadzone na Państwa temat

Mogą być gromadzone następujące rodzaje danych na Państwa temat:

 • Dane kontaktowe – imię i nazwisko, tytuł, inicjały, adres, numery telefonu, adres e-mail, numer faksu.
 • Personalia – data urodzenia, stan cywilny, zawód, hobby, preferowana metoda płatności, preferowany kanał kontaktu, nazwa spółki.
 • Zainteresowania – dane na temat Państwa zainteresowań, w tym rodzaj suknii, które Państwa interesują.
 • Korzystanie ze strony i wiadomości – sposób, w jaki korzystają Państwo z naszej strony oraz czy otwierają Państwo nasze wiadomości lub przekazują je dalej, w tym dane zgromadzone w formie „ciasteczek” (cookies) oraz z użyciem innych technologii śledzenia (nasza polityka cookies znajduje się poniżej i zawiera szczegóły w tym zakresie).
 • Dane serwisowe i sprzedażowe – dane dotyczące zakupów, w tym numeru identyfikacyjnego klienta, numeru umowy oraz informacje o wsparciu, w tym skargach i reklamacjach.
 • Dane o historii klienta – poziom satysfakcji klienta, otrzymane oferty, dane dotyczące zakupu sukni ślubnej, w tym model, konfiguracja, data zakupu, data zamówienia, data dostawy, cena z cennika, dane na temat gwarancji, wartość rezydualna, szczegóły dotyczące zakupu akcesoriów i produktów typu lifestyle, dane zebrane podczas wizyt w Salonie (np. zapytania, porady, odpowiedzialny konsultant ds. sprzedaży, historia transakcji), historia kampanii/ odpowiedzi na kampanie, historia reklamacji.

 

Jak mogą być wykorzystane Państwa dane

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, korzystanie z danych osobowych może odbywać się wyłącznie w oparciu o jedną z podstaw prawnych, którą mamy obowiązek wskazać w niniejszej Polityce dla każdego sposobu przetwarzania danych. Wyjaśnienia na temat możliwych podstaw prawnych można znaleźć powyżej. Wraz z informacją na temat sposobu wykorzystania Państwa danych umieszczamy także informację o podstawie prawnej takiego wykorzystania.

Wsparcie klienta i marketing – aby odpowiedzieć na zapytania oraz przedstawić Państwu nowości i oferty Salon gromadzi [Dane kontaktowe, Personalia oraz Zainteresowania, Dane o historii klienta, o Korzystaniu ze strony i wiadomości] oraz może wykorzystywać Dane sprzedażowe, Szczegóły konfiguracji suknii ślubnej w celu ustalenia, jakie nowości i oferty mogą Państwa najprawdopodobniej interesować oraz w celu kontaktowania się z Państwem w sprawie takich ofert zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi. Podstawa prawna: zgoda, uzasadniony interes podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Uzasadniony interes: to przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Salonu w zakresie promocji i przedstawiania informacji na temat jego produktów i usług. Dokonano oceny podstawowych praw i wolności klientów oraz potencjalnych klientów w stosunku do interesu Salonu w zakresie przetwarzania danych osobowych w powyższym celu. Wybór: zgoda marketingowa może być w dowolnym czasie wycofana ze skutkiem na przyszłość. Klient może także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego.

Sprzedaż i poprawki krawieckie suknii – w celu sprzedaży i przymierzania Państwa suknii. W momencie, gdy będą Państwo dokonywać zakupu, przymierzać lub reklamować suknie w Salonie, Salon uzyska od Państwa Dane kontaktowe, Szczegóły suknii ślubnej, Dane sprzedażowe oraz Dane o historii klienta w ramach takiej sprzedaży, przymierzania, a także zgłaszania reklamacji oraz wykorzysta te dane w celu świadczenia zamówionych usług oraz powiadomienia Państwa o sprawach dotyczących Państwa suknii. Podanie danych osobowych do celu Sprzedaży i przymierzenia suknii jest wymogiem umownym. Niepodanie danych wpłynie na prawidłowe wykonanie umowy albo nawet uniemożliwi jej wykonanie. Podstawa przetwarzania: wykonanie umowy, uzasadniony interes podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Uzasadniony interes: to przetwarzanie jest oparte o uzasadniony interes Salonu w zakresie utrzymania najwyższych standardów sprzedaży, usług oraz produktów oferowanych przez Salon. Dokonano oceny podstawowych praw i wolności klientów w stosunku do interesu Salonu w zakresie przetwarzania danych klientów w powyższym celu. Wybór: Klient może w dowolnym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją.

Stosowanie się do wiążących wezwań do udostępnienia Państwa danych – w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych wobec organów ścigania, organów regulacyjnych oraz sądów
Salon podlega przepisom prawa obowiązującym w Polsce i zobowiązany jest ich przestrzegać. Może z tego wynikać między innymi obowiązek przekazania Państwa danych organom ścigania, organom regulacyjnym oraz sądom, jak też stronom sporów sądowych związanych z postępowaniami lub dochodzeniami prowadzonymi w dowolnym miejscu na świecie. Jeżeli będzie to dozwolone, skierujemy wszelkie takie zapytania do Państwa lub zawiadomimy Państwa przed udzieleniem odpowiedzi, chyba że miałoby to zakłócić zapobieżenie lub wykrycie przestępstwa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym (dokładna podstawa prawna zależy od danego wezwania). Podstawa prawna: obowiązek prawny; ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. Wybór: brak

Przekazanie danych innym podmiotom Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, pod warunkiem, że istnieją podstawy prawne dla takiego przekazania.

 

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych

Stosujemy szereg różnych zabezpieczeń, w tym narzędzia szyfrowania i uwierzytelniania, w celu ochrony Państwa danych i utrzymania ich bezpieczeństwa, integralności oraz dostępności.
Pomimo, że nie jest możliwe zapewnienie, że przesył danych przez internet lub przez stronę internetową będzie całkowicie wolny od ataków cybernetycznych, staramy się wraz z naszymi podwykonawcami oraz kontrahentami intensywnie pracować w celu utrzymania fizycznych, elektronicznych i proceduralnych zabezpieczeń dla ochrony Państwa danych zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych. Stosujemy między innymi następujące środki:

 • Jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem strony internetowej Salonu w celu uzyskania informacji o produktach i usługach.
 • Jeżeli kupują Państwo produkt lub usługę bezpośrednio od nas.
 • Jeżeli odpowiedzą Państwo na nasze kampanie marketingu bezpośredniego, np. wypełniając formularz lub wprowadzając dane online na naszej stronie internetowej.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane przez osoby trzecie.
 • Jeżeli inni kontrahenci przekażą nam Państwa dane osobowe, gdy jest to dopuszczalne.
 • Jeżeli otrzymamy Państwa dane osobowe z innych źródeł (np. od brokerów komercyjnych).

W przypadku, gdy udostępniliśmy Państwu (lub gdy wybrali Państwo) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej strony internetowej lub innego portalu, aplikacji bądź serwisu, który prowadzimy, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie takiego hasła w poufności oraz za zastosowanie się do wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których Państwa powiadomimy. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom.

 

Jak długo przechowujemy Państwa informacje

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne w celu, w jakim je uzyskaliśmy, oraz w innych dozwolonych celach związanych z nim (np. jeżeli będzie to niezbędne w celu obrony roszczeń). Jeżeli dane są wykorzystywane w dwóch celach, przechowujemy je tak długo, dopóki nie ustanie ostatni cel, dla którego są przechowywane; natomiast zaprzestaniemy ich przetwarzania w celu trwającym krócej z chwilą jego ustania. Dostęp do Państwa danych ograniczony jest do osób, które ich potrzebują dla realizacji danego celu.

 


 

Zasady korzystania z plików cookie

Pliki cookie

Pliki cookie są małymi plikami umieszczanymi przez witryny internetowe na Twoim komputerze. Pliki cookie nie wyrządzają w komputerze żadnych szkód ani nie zawierają wirusów. W ramach witryny stosujemy pliki cookie aby móc świadczyć użytkownikom usługi na najwyższym poziomie. Pliki cookie z naszej witryny internetowej nie gromadzą żadnych Twoich danych osobowych. Salon z należytą dbałością traktuje kwestię prywatności. Poniżej opisano w jaki sposób można wyłączyć zapisywanie plików cookie oraz jaki wpływ ma to na korzystanie z przeglądarki.

 

Włączanie i wyłączanie plików cookie.

Obsługę plików cookie możesz włączać lub wyłączać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Możesz całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies lecz będzie to powodować trudności przy korzystaniu z interaktywnych treści witryny.

Nowsze przeglądarki internetowe umożliwiają kontrolę zapisanych plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, m.in. o ustawieniach dotyczących plików cookie, zarządzaniu tymi plikami i ich usuwaniu, można skorzystać ze strony internetowej www.allaboutcookies.org